Sürekli Gelişim için Özdilek Akademi

Özdilek Holding’in gelenekselleşmiş kültür ve değerlerinin tüm çalışanlarımız tarafından en iyi şekilde özümsenip sahiplenilmesini onların mesleki ve kişisel gelişimlerinin üst düzeyde olmasını, bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlara uygun; donanımlı, verimli, müşteri ve sistem odaklı olmalarını sağlamak amacıyla 2014 yılında kurulan “Özdilek Akademi”, insan kaynakları müdürlüğü tarafından yürütülmekte ve sürekli geliştirilmektedir.