Kaliteli hizmet, kaliteli ürün ve mutlak misafir memnuniyeti ilkelerini benimseyen ve bu ilkeleri taviz vermeksizin hayata geçiren Özdilek, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sistemi ve sektöründe ilk olma özelliği ile ISO 10002 Misafir Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerine sahiptir.

alt

ISO 9001 PERAKENDE OPERASYONLARI KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Kaliteyi doğru tanımlamak: Kalite, bir yaşam tarzıdır, Hepimizin görevidir, Misafirlerimize karşı sorumluluğumuzdur.
 • İnsana ve insanın gelişmesine önem vermek.
 • Her işi ilk defada doğru olarak yapmak.
 • Standartlara uygun üretim yapmak.
 • “Misafir varsa biz varız” düşüncesiyle satış politikamızı “misafir memnuniyeti” üzerine kurmak.
 • Kaliteli iletişimin olmazsa olmazlığını benimsemek.
 • Sürekli gelişmek.
 • Yapılan her çalışmanın “Türkiye’nin gelişmesi” demek olduğunun ve “dünyaya katma değer sağladığının” bilincinde olmak.
 • Risklerimizin farkında olmak ve risklerimize çözüm üretmek.

ISO 10002 MİSAFİR MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

 • Misafirlerimizin mutlaka memnun olmasını sağlamak.
 • Tüm çalışmalarımızın çözüm odaklı olmasını sağlamak.
 • Tüm şikayet, talep ve beğenileri kayıt altına alarak takibini sağlamak.
 • Objektif ve misafir odaklı olmak.
 • Yasal şartlara dayalı hizmet sunmak.
 • Şikayetlere dönüşte ve şikayet çözümünde en hızlı firma olmak.
 • Ürün ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
alt
alt

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Misafirlerimize güvenli ve kaliteli ürünler sunmak.
 • Yasalara ve hijyen kurallarına uygun üretim yapmak.
 • Tüm süreçlerimizi kontrol altına alarak misafir memnuniyetini sağlamak.
 • Sürekli gelişmek.
 • Kontrol disiplini ile gıda güvenliğini sağlamak.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

 • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak.
 • Ürün ve hizmetleri planlarken ve temin ederken enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak.
 • Yasal şartlara uygun çalışmak.
 • Enerji verimliliği ve tasarruf bilincimizi sürekli geliştirmek.
 • Enerji verimliliğimizi sürekli iyileştirerek şirketimizin başarısını artırmak.
 • Enerji verimliliğinin sürdürülebilirliğe (çevrenin korunmasına) katkı sağladığının bilincinde olmak.
alt
alt

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ

 • Tüm faaliyetleri sürekli iyileştirmek.
 • Organizasyonun her kademesinin katılımını sağlamak.
 • Önleyici ve düzeltici yaklaşımlarda bulunmak.
 • Tüm çalışanları bilinçlendirmek.
 • Bireyin kendi kendini korumasını sağlamak.
 • İş güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmek.
 • Güvenli bir çalışma ortamı için tehlikeleri ortadan kaldırmak.
 • Yasal mevzuatın öngördüğü standartlara uymak.